ACCESIBILIDADE

A web corporativa da Sociedade P├║blica de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
cumpre o nivel de accesibilidade A dacordo coa norma UNE 139803:2004.