Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Está vostede en: Skip Navigation LinksInicio > Ver Detalle de licitación Castellano 

Convocatoria
Código
Descrición
Entidade adxudicadora
Regulación harmonizada
Tramitación
Procedemento
Tipo de obxecto
Subtipo de obxecto
Lugar de execución:
 - Provincia
 - Concello
 
Prazo de licitación
Valor estimado
    (con IVE incluído)
Solvencia e clasificación
GrupoSubgrupoCategoría
Ver prego  
Garantía provisional
Documentación Prego       
Acadar copia en
Data límite de presentación
Documentación a presentar
Lugar de presentación
Apertura técnica:
 - Lugar
 - Data
 - Hora
Apertura económica:
 - Lugar
 - Data
 - Hora
Publicación
Data de publicación Web
Mesa administrativa
Data celebración
Data de publicación Web
 
Lista licitantes
 
 
 
Mesa técnica
Data celebración
Data de publicación Web
 
 
 
 
 
Mesa económica
Data celebración
Data de publicación Web
 
 
 
 
Adxudicación provisional
Data adxudicación provisional
Adxudicatario provisional
Importe adxud. provisional   (sen IVE incluído)
    (con 16% IVE incluído)
Prazo adxudicación provisional
Data de publicación Web
Adxudicación definitiva
O Consello de Administración de S.P.I. Galicia, S.A. resolveu adxudicar, en concordancia coa proposta da Mesa de Contratación, á Empresa abaixo relacionada, por ser a oferta económicamente mais ventaxosa.
Data de adxudicación
Adxudicatario
Importe de adxudicación   (sen IVE incluído)
    (con 16% IVE incluído)
Prazo de adxudicación
Data de publicación Web
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal